top of page

Våre spesialiteter

Fysioterapi

 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse igjennom hele livet. De er spesialister på bevegelse og hva som hindrer kroppen i å bevege seg optimalt. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel og skjelettsystemet. 

Behandling er basert på samtale, klinisk undersøkelse og vurdering som fører frem til behandlingstiltak. Målet er at pasienten skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig med godt samarbeid mellom terapeut og pasient.

Manuellterapi

En manuellterapeut er en fysioterapeut med toårig klinisk masterprogram ved seksjon for fysioterapivitenskap ved universitet i Bergen eller universitet i utlandet. Hvis du ønsker å vite mer hva en manuellterapeut gjør så ta en titt på denne videoen. 

Bekkenløsning

Bekkenløsning

Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide. Denne hormonelle forandringen fører til at leddbånd i bekkenet blir mer fleksible, og bekkenet kan utvide seg, og barnet lettere kunne passere gjennom fødselskanalen. Når leddbånd blir mer fleksible, økes belastningen og kravene til de stabiliserende musklene rundt bekken, rygg og hofter. Dette er som regel uproblematisk, men om lag 50% av alle gravide har i løpet av svangerskapet plager i rygg, bekken og hofter. Noen får imidlertid så sterke smerter at det hemmer dem i daglige gjøremål. Disse smertene er ufarlige, men plagsomme. De fleste blir smertefrie noen uker etter fødsel.

Pasienter med bekkenplager kan ha god nytte av fysioterapi. Forskning viser at individuelt tilpasset behandling hos fysioterapeut fører til reduserte smerter, økt funksjon og mindre sykmelding. Noen konsultasjoner hos fysioterapeut kan være nok til å forebygge langvarige plager.

Barnefysioterapi

Hos oss behandles barn fra 0-18 år. Det er ulike årsaker for at barn har behov for fysioterapi. Det kan skyldes; etter operasjoner, brudd, skader, overbelastninger, hodepine, asymmetrier/nakkeasymmetrier (flatt bakhode, favorittside og tortecollis), forsinket motorisk utvikling, medfødte feilstillinger (for eksempel klumpfot, hælfot/hakefot og hofteleddsdysplasi), eller ved smerter eller andre fysiske symptomer. Det vektlegges et godt samarbeid mellom barn, fysioterapeut og hjem, samt sykehus, fastlege, helsestasjon, barnehage og skole, der det er behov.

Barn under 16 år har ingen egenandel ved undersøkelse eller behandling.

Idrettsskader

Hos oss vurderes og behandles alle typer idrettsskader på alle nivåer. Idrettsskader skjer i alle kategorier fra konkurranseutøvere på høyt nivå, eller gjennom mosjon, lek eller friluftsliv. Idrettsskader kan deles inn i to grupper; akutte skader og belastningsskader. Akutte skader er plutselig oppståtte skader, som ved for eksempel et fall/vridning som resulterer i skade på leddbånd, muskler, menisker, bruskskader eller brudd (eks. avrevet korsbånd, skade på menisk, leddbåndskader ved overtråkk, luksasjoner etc.).

Belastningsskader er skader som har oppstått gradvis pga. overbelastning over tid som for eksempel achilles smerter, løpekne, plantar facitt, tretthetsbrudd etc.

Fysioterapeuten kartlegger hvilket vev som er påvirket, rådgir pasienten angående tilhelingstid, hva som bør gjøres og hva som bør unngås, og guider deg i riktig dosering av treningen igjennom hele rehabiliteringstiden. Slik at man kommer raskt tilbake til idrett/aktivitet. Pasienten får også informasjon, og treningsopplegg med tanke på hvordan unngå å reskade seg.

Slyngetrening – Neurac metoden

Slyngetrening er en effektiv metode til behandling og opptrening av skader og smertetilstander. Metoden er basert på veletablerte prinsipper utarbeidet av Redcord Clinic. Studier viser at smerte og inaktivitet kan føre til dårlig samspill mellom hjerne og muskulatur. Målet med behandlingen er gjenopprette dette samspillet for å normalisere funksjonen og oppnå smertefrihet.

Utfra resultatet av spesifikke tester i slyngene hjelper vi deg å legge opp en behandlingsplan.

Svimmelhet/krystallsyke

Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Tilstanden er en godartet anfallspreget form for svimmelhet som utløses av stillingsendringer. Anfallene av karusellfølelse er korte men kraftige og roer seg normalt etter 10-20 sekunders, men oppleves som regel skremmende. Du kan fortsatt føle deg svimmel og ustø når du reiser deg opp. Det kan gå over av seg selv, men kan også vedvare over lang tid. Imidlertid kan tilstanden ofte bedres raskt gjennom riktig behandling.


Vi diagnostiserer i hvilken buegang krystallene sitter og bruker ulike manøvre for å få krystallene vekk.

bottom of page